U, de petitionaris
Img 3541

Behoud de drafsport in het Groningse Stadspark

4.289 ondertekeningen

De drafsport in de stad Groningen dreigt te verdwijnen. De toekomst van de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging (KHRV), opgericht in 1886 en sinds 1923 in het Stadspark, hangt aan een zijden draad. Het College van Burgemeester & wethouders van de gemeente Groningen is van plan om per 2021 te drafbaan niet meer te verhuren aan de KHRV.

Sinds 1923 worden de draverijen op de baan in het Stadspark van Groningen gehouden. Jan Evert Scholten, die het Stadspark aan de stad schonk, heeft van meet af aan uitgedragen, dat de drafbaan een belangrijk onderdeel van het Stadspark moest zijn en blijven.

Sluiting betekent een einde aan een rijke drafsporthistorie, en hiermee wordt ook op nationaal niveau de drafsport een slag toegediend.

Petitie

Wij

zijn liefhebbers van drafsport en van paardensport in zijn geheel. Wij hechten veel waarde aan de historie van het Stadspark van Groningen, en dus ook aan de drafsport aldaar, die hiermee onlosmakelijk verbonden is.

 

constateren dat:

  • Dat de Gemeente voornemens is om een waardevol deel van het Stadspark te laten verdwijnen;
  • Het Stadspark is een park waarin een drafbaan is aangelegd met de bedoeling hier draverijen te verrijden;
  • De drafsport in Groningen is van cultuurhistorisch belang en moet om deze reden behouden blijven voor de stad;
  • Het verdwijnen van de draverijen uit Groningen betekent een definitief einde van de regionale drafsport, want als dit weg is zal het niet terugkomen.
  • Een 134 jaar oude vereniging dat in 2023 haar 100-jarig jubileum in het Stadspark heeft mag niet de deur gewezen worden.
  • De Gemeente Groningen doet er goed aan om waarde te hechten aan de geschiedenis en cultuur van de stad: het Stadspark en de drafbaan mét drafsport is hier een belangrijk onderdeel van, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden!
  • De drafbaan in Groningen is één van de vier professionele drafbanen in het land, naast banen in Alkmaar, Wassenaar en Wolvega. Het verlies van een van deze drafbanen heeft impact op de landelijke drafsport, en dit terwijl Nederlandse pikeurs, jockeys, fokkers en trainers tot de Europese top behoren.
  • Ook de economische impact is groot. Er dreigen vele banen in Groningen en haar regio verloren te gaan.

 

en verzoeken

een toekomstplan voor het Stadspark van Groningen waarbij het cultuurhistorisch erfgoed, de drafsport, niet weggelaten wordt.

Het antwoord

Crowdfunding voor ontruimingsbescherming

Er is een uitgebreid debat geweest van een uur en een kwartier over het plan van de college om van de drafbaan een evenemententerrein te maken. Onder andere is de nut en noodzaak van evenementen en de kosten/opbrengsten ervan besproken als ook dubbel gebruik. Partijen hebben moties ingediend en er is uiteindelijk gestemd over het plan van het college.

Voorstanders waren: GroenLinks, Student&Stad, PvdA, D66 en ChristenUnie.

Tegenstanders waren: SP, PVV, VVD, Partij voor de Dieren, CDA, 100% Groningen en Stadspartij.

Bronnen:

REACTIE PETITIONARIS

Ondanks dat de gemeenteraad op 9 september 2020 met een krappe meerderheid (24 voor, 19 tegen) heeft besloten de huur met de Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging Groningen (KHRV) per 1/1/2021 op te zeggen, blijven we strijden voor behoud van de drafsport op de plek waar het bijna een eeuw zit. Uw steun middels het tekenen van de petitie is daar mede de aanleiding toe en we willen u daarvoor bedanken. Het heeft de KHRV gesterkt in het idee dat niet opgegeven mag worden.

Daarom heeft de KHRV besloten een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen om "ontruimingsbescherming" te verkrijgen zodat er heel 2021 nog gekoerst kan worden in plaats van tot begin juni wat het voorstel is van de gemeente. We hopen uiteraard op een algehele wending bij de gemeente zodat er in 2022 en ook daarna gekoerst kan worden.

Helaas is door het organiseren van alle koersen zonder publiek in 2020 vanwege corona en de vele acties die gehouden zijn om de gemeente Groningen op andere gedachten te brengen, de kas van de KHRV leeg geraakt. We lijken goede kansen te hebben op een gunstige uitspraak van de rechter. Vervolgens willen we de gebruikelijke zes of zeven wedstrijddagen organiseren in 2021 (ipv slechts drie t/m begin juni), maar daar zijn financiële middelen voor nodig en daarom zijn we een crowdfundingactie gestart.

U kunt hieraan ook een bijdrage leveren door een donatie te doen die bij u past, zodat wij in ieder geval in 2021 een enerverend en volwaardig koersprogramma kunnen aanbieden.

Meer informatie over onze crowdfundingactie kunt u vinden op www.drafbaangroningen.nl of de donatiepagina.

Nogmaals dank voor uw steun en we hopen u te mogen begroeten op één van de koersdagen in 2021!

Hartelijke groet,

Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging Groningen

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Groningen 
Petitieloket:
Einddatum:
09-09-2020 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Sytske de Vries 
Organisatie:
Koninklijke Harddraverij en Renvereniging Groningen 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Crowdfunding voor ontruimingsbescherming

Er is een uitgebreid debat geweest van een uur en een kwartier over het plan van de college om van de drafbaan een evenemententerrein te maken. Onder andere is de nut en noodzaak van evenementen en de kosten/opbrengsten ervan besproken als ook dubbel gebruik.

+Lees meer...

Partijen hebben moties ingediend en er is uiteindelijk gestemd over het plan van het college.

Voorstanders waren: GroenLinks, Student&Stad, PvdA, D66 en ChristenUnie.

Tegenstanders waren: SP, PVV, VVD, Partij voor de Dieren, CDA, 100% Groningen en Stadspartij.

Bronnen:

REACTIE PETITIONARIS

Ondanks dat de gemeenteraad op 9 september 2020 met een krappe meerderheid (24 voor, 19 tegen) heeft besloten de huur met de Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging Groningen (KHRV) per 1/1/2021 op te zeggen, blijven we strijden voor behoud van de drafsport op de plek waar het bijna een eeuw zit. Uw steun middels het tekenen van de petitie is daar mede de aanleiding toe en we willen u daarvoor bedanken. Het heeft de KHRV gesterkt in het idee dat niet opgegeven mag worden.

Daarom heeft de KHRV besloten een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen om "ontruimingsbescherming" te verkrijgen zodat er heel 2021 nog gekoerst kan worden in plaats van tot begin juni wat het voorstel is van de gemeente. We hopen uiteraard op een algehele wending bij de gemeente zodat er in 2022 en ook daarna gekoerst kan worden.

Helaas is door het organiseren van alle koersen zonder publiek in 2020 vanwege corona en de vele acties die gehouden zijn om de gemeente Groningen op andere gedachten te brengen, de kas van de KHRV leeg geraakt. We lijken goede kansen te hebben op een gunstige uitspraak van de rechter. Vervolgens willen we de gebruikelijke zes of zeven wedstrijddagen organiseren in 2021 (ipv slechts drie t/m begin juni), maar daar zijn financiële middelen voor nodig en daarom zijn we een crowdfundingactie gestart.

U kunt hieraan ook een bijdrage leveren door een donatie te doen die bij u past, zodat wij in ieder geval in 2021 een enerverend en volwaardig koersprogramma kunnen aanbieden.

Meer informatie over onze crowdfundingactie kunt u vinden op www.drafbaangroningen.nl of de donatiepagina.

Nogmaals dank voor uw steun en we hopen u te mogen begroeten op één van de koersdagen in 2021!

Hartelijke groet,

Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging Groningen

29-01-2021

Laat de paarden niet verdwijnen uit het Stadspark!

Steun de actie van de Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging Groningen en doe een bijdrage die je past!

Wilt u ook dat de paarden blijven racen op de drafbaan in het Stadspark in Groningen? Vindt u het ook belangrijk dat het park dat Jan Evert Scholten ruim honderd jaar geleden aan de bevolking geschonken heeft een park blijft waar de Stadjers kunnen genieten van mooie sport? En vindt u ook dat paardenkoersen prima naast grote evenementen georganiseerd kunnen worden? Dan willen we uw steun vragen voor de drafsport in Groningen!

U kunt onze redding zijn door een donatie te doen die bij u past, zodat wij in ieder geval in 2021 een enerverend en volwaardig koersprogramma kunnen aanbieden.

Het verder delen en verspreiden van deze actie wordt bijzonder gewaardeerd!

Link naar de actie

Een idee krijgen van de drafsport in Groningen en haar historie? Bekijk dit korte filmpje!.

22-01-2021

Groningen = drafsport!

De wereld staat momenteel in brand. Het Corona-virus grijpt om zich heen, waardoor elke regering ter wereld ingrijpende maatregelen moet nemen.

+Lees meer...

Dit heeft vanzelfsprekend ook zijn effect op de drafsport in Groningen, in een toch al roerige tijd voor de Stadsparker drafbaan. Het doek dreigt na dit jaar te vallen voor de draverijen in Groningen. Het recente tijdelijke verbod op evenementen en samenkomsten van personen heeft gezorgd voor een forse vermindering van het aantal koersdagen in 2020. Dit alles valt echter in het niets als gedacht wordt aan de gezondheid van u, en van ons allemaal. Niets is belangrijker dan dat.

Zodra het weer mogelijk is hopen wij u allen in goede gezondheid te kunnen verwelkomen voor een middag vol spannende draverijen in het Stadspark. Het gemotiveerde bestuur en de enthousiaste medewerkers van “Drafbaan Groningen” werken onverdroten door aan het voorbereiden van de resterende koersdagen in 2020. Een rijke drafsport-traditie die nog vele jaren voortgezet zou moeten worden, die bovendien uitstekend bezocht worden door Stadjers en andere fervente koersliefhebbers. Ook de animo vanuit de landelijke drafsport voor de Groninger drafbaan is groot, te zien aan het grote aantal aanmeldingen van dravers voor de afgelopen koersdagen.

Het nieuws dat de populaire draverijen mogelijk geen vervolg kunnen krijgen per 2021, sloeg in als een mokerslag. Er is een mogelijkheid voor u om uw steun aan de historische 134 jaar oude draverijen in Groningen te laten zien, en dat is door het tekenen van onze petitie. Laat “politiek Groningen” zien dat de drafsport een plek in Stad verdient door hier uw naam te noteren! Steunt u de draverijen in Groningen ook?

29-03-2020